Wat gaat mijn kind leren

Bij de wet zijn er voor het basisonderwijs kerndoelen opgesteld. Dit zorgt er voor dat alle kinderen voor een groot deel dezelfde leerstof krijgen aangeboden. Natuurlijk werkt ook onze school er hard aan om deze kerndoelen te realiseren.
 
Uitgangspunt voor ons onderwijs is de klassikale instructie. Omdat niet alle kinderen dezelfde snelheid van leren hebben wordt er na de klassikale instructie onderscheid gemaakt. Ieder kind verwerkt de leerstof op zijn eigen tempo en/of niveau.  
 
Op onze school werken we daarom met een planbord en een verkeerslicht. Zo leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht en wordt er een beroep gedaan op hun zelfstandigheid. De leerkracht heeft hierdoor meer ruimte om waar nodig extra aandacht te geven. Tevens leren de kinderen zo beter samen te werken. Is je juf of meester even niet beschikbaar, misschien is er dan wel een “maatje” die je even verder helpen kan. Zo ontdekken kinderen dat iemand niet altijd je beste vriend of vriendin hoeft te zijn om er mee te kunnen samenwerken.
 
Op Noordhove werken we aan een sfeer waarin respectvol en sportief met elkaar wordt omgegaan. 
 
Op onze school is het een hoofdzaak dat kinderen met een goed gevulde rugzak vol basiskennis onze school verlaten. De meeste tijd op school wordt dan ook besteed om deze rugzak voor ieder kind zo optimaal mogelijk te vullen. Verstandelijk kennis is erg belangrijk, maar maakt je nog niet tot een compleet mens. Wij willen de kinderen uitdagen om ook op andere terreinen hun kwaliteiten te ontdekken. Kunst en sport staan dan ook regelmatig bij ons op het programma.
 
Regelmatig staat er een kunstwerk in de klas waarvan kinderen kunnen “leren” genieten. Zelf creatief bezig zijn staat natuurlijk ook op het programma.
 
Niet alleen tijdens sportactiviteiten maar vooral tijdens het dagelijks schoolleven willen we sportief omgaan met elkaar. Problemen worden besproken, we hebben zorg voor elkaar en onze omgeving.  Via onze maandthema’s brengen we steeds weer de algemeen geldende normen en waarden onder de aandacht van onze leerlingen. 
 
In de Schoolgids kunt u meer lezen over het leren op Noordhove ("Het leren in de groepen."). 


   Wat gaat mijn kind lerenHoe kan ik inschrijvenouders