Wat is mijn rol als ouderEen goede relatie tussen school en thuis is heel belangrijk. Een geregeld contact met de ouders vinden we dan ook van groot belang. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over de ontwikkeling en de prestaties van uw kind. En verder hebben wij oog voor het wel en wee van uw kind, Daarbij kan het van belang zijn dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.