welkom‎ > ‎ouders‎ > ‎

Wat leert mijn kind


Wat leert mijn kind

Bij de wet zijn er voor het basisonderwijs kerndoelen opgesteld. Dit zorgt ervoor dat alle kinderen voor een groot deel dezelfde leerstof krijgen aangeboden. Natuurlijk werkt ook onze school er hard aan om deze kerndoelen te realiseren.

Uitgangspunt voor ons onderwijs is de klassikale instructie. Om dat niet aal kinderen dezelfde snelheid van leren hebben wordt er na de klassikale instructie onderscheid gemaakt. Ieder kind verwerkt de leerstof op zijn eigen tempo en/of niveau.

Op onze school werken we daarom met een planbord en verkeerslicht. Zo leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht en wordt er een beroep gedaan op hun zelfstandigheid. De leerkracht heeft hierdoor meer ruimte om , waar nodig is, extra aandacht te geven. Tevens leren de kinderen zo beter om samen te werken. Is de juf of meester niet even beschikbaar, misschien is er dan nog wel een "maatje" die je even verder helpen kan. Zo ontdekken kinderen dat iemand niet altijd je beste vriend of vriendin hoeft te zijn om mee te kunnen samenwerken.

Op Noordhove werken we aan een sfeer waarin respectvol en sportief met elkaar wordt omgegaan.

Op onze school is het een hoofdzaak dat kinderen meet een goedgevulde rugzak vol basiskennis onze school verlaten. De meeste tijd op school wordt dan ook besteed om deze rugzak voor ieder kind zo optimaal mogelijk te vullen.
Verstandelijke kennis is erg belangrijk, maar maakt je nog niet een compleet mens. Wij willen de kinderen uitdagen om ook op andere terreinen hun kwaliteiten te ontdekken.  Kunst en sport staan dan ook regelmatig bij ons op het programma.

Regelmatig staat er een kunstwerk in de klas waarvan kinderen kunnen "leren" genieten. Zelf creatief bezig zijn staat natuurlijk ook op het programma.

Niet alleen tijdens de sportactiviteiten, maar vooral tijdens het dagelijks schoolleven willen we sportief omgaan met elkaar. Problemen worden besproken, we hebben zorg voor elkaar en de omgeving. Via onze maandthema's brengen we steeds weer de algemeen geldende normen en waarden onder de aandacht van onze leerlingen.

In de Schoolgids kunt u meer lezen over het leren op Noordhove. ( "Het leren in de groepen")

 ouders   Wat gaat mijn kind leren   Hoe kan ik inschrijven

       Comments