Informatie

We hebben een leuk filmpje over de werkwijze op onze school.


Waar staan wij voor

Kinderen leren in allerlei opzichten. Naast het leren van de basisvaardigheden en het opdoen van kennis, ontwikkelen kinderen zich als mens. Ze leren ontdekken wat ze zelf kunnen, zelf willen en hoe anderen denken. Ze leren zich een mening vormen over van alles en hoe om te gaan met anderen.

Hart voor hoofdzaken

Met hoofdzaken bedoelen we alle leervakken. We vinden het belangrijk dat de leerlingen met een gedegen basiskennis onze school verlaten.

Met hart bedoelen we dat we oog hebben voor het kind achter de leerling, zodat zij ook in sociaal-emotioneel opzicht tot bloei kunnen komen.

De Wantijschool, locatie Noordhove is een school

 

- voor solide leerstofverwerking

- waar we vreedzaam met elkaar om gaan

- waar met zorg wordt gewerkt aan een veilige
  omgeving

- waar iedereen mag zijn

- waar kinderen regelmatig in contact komen met kunst en kunst
  leren waarderen

- waar sport en een sportieve houding
  belangrijk zijn

- waar we in groep 4, 5 en 6 werken met tablets


- waar in groep 7 en 8 gewerkt wordt met chromebooks