Voorschriften schoolverzuim


Strenge voorschriften t.a.v. schoolverzuim


Veel ouders vragen in de loop van een schooljaar extra verlof aan.
Het gaat in de praktijk vaak om losse dagen i.v.m een jubileum , een huwelijksfeest , etc.
Op onze site staan de spelregels van extra verlof. (regels schoolvrij)

De regels voor de scholen zijn echter ook veranderd.
De school is m.i.v.1 januari 2012 elk verzuim verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar.
Doet een school dit niet of niet voldoende, dan wordt dit gemeld bij de inspectie.
De leerplichtambtenaar zal de ouders en de leerling aanspreken op het (verzuim)gedrag en de inspectie kan de directeur van de school of de instelling een bestuurlijke boete opleggen.

U begrijpt dat de school geen bestuurlijke boete kan en wil riskeren.
We zullen de regels hanteren zoals deze zijn afgesproken.
Mocht uw kind ongeoorloofd verzuimen, dan wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Team Noordhove