De Vreedzame School


De Vreedzame School is een programma voor sociale emotionele vorming.
Het programma streeft naar een klas en een school als een democratische gemeenschap waarin leerlingen en stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, open staan voor verschillen tussen elkaar en conflicten zonder geweld oplossen.

De volgende thema's komen in de Vreedzame School aan bod: 

Blok 1: We horen bij elkaar
Blok 2: We lossen conflicten op
Blok 3: We hebben oor voor elkaar
Blok 4: We hebben hart voor elkaar
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij
Blok 6: We zijn allemaal anders 

Ook dit jaar worden er mediators opgeleid. Dit zullen leerlingen uit groep 7 en 8 zijn.
Na de scholing, die aan het begin van het schooljaar zal worden gegeven zullen zij als mediator gaan optreden wanneer er een conflict tussen leerlingen is.